Infoboekje

DSC_4560

Beste ouders en kinderen

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en goed uitgerust is om ook dit schooljaar weer een frisse start te maken.
Tijdens de vakantie zijn we op school druk in de weer geweest om de lokalen in te richten en jullie spullen klaar te leggen. Dus wij zijn er weer helemaal klaar voor!

Wij hopen er samen met leerlingen, ouders en andere betrokkenen er weer een heel fijn schooljaar van te maken!

Aan het begin van het schooljaar zijn er altijd enkele zaken, die de aandacht verdienen. We zetten ze in dit boekje voor iedereen op een rijtje.

Check ook uw mailadres, want u ontvangt de post zoveel mogelijk via mail.

Klik op de onderstaande link voor het infoboekje

https://escaldascholen.sharepoint.com/:w:/r/sites/BSDeNieuwevanDale/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7A805AF8-5166-48FB-9B3F-EC7D32816B83%7D&file=infoboekje%202022-2023%20BS%20De%20Nieuwe%20van%20Dale%20versie%2018%20juli.docx&action=default&mobileredirect=true