Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang:
In ons schoolgebouw kunt u naast de peuterspeelzaal en de kinderopvang ook de Buitenschoolse Opvang vinden. Hier kunnen kinderen voor en na schooltijd terecht. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen: 0115-612 368.