Groepsindeling 2021/2022

GROEP 1/2 
Dit is de groep van juf Claudine en juf Rosemarie. Juf Claudine op maandag, dinsdag en juf Rosemarie op woensdag, donderdag en vrijdag.

GROEP 3/4
Op maandag, dinsdag is juf Ingrid aanwezig. Op woensdag, donderdag en vrijdag heeft juf Iris de klas. Juf Lia geeft ondersteuning in deze groep. Zij is op maandag, dinsdag en woensdag op school aanwezig.

GROEP 5/6

Juf Wendy is er op maandag en dinsdag en 1x per twee weken op woensdag. Juf Esther is er 1x per twee weken op woensdag en op donderdag en vrijdag. Juf Lia geeft ook bij deze groep ondersteuning.

Groep 7/8
Juf  Jacqueline is er op maandag, donderdag en vrijdag. Dinsdag en woensdag staat juf Sabrina voor de groep.

Ondersteunend personeel
Onze intern begeleider, juf Marian, staat iedere dinsdag voor ons klaar. Mocht u haar willen spreken, dan kunt u haar op die dag bereiken of een afspraak met haar maken.

Juf Karin Fenijn, voor extra ondersteuning in de klassen, is op dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend aanwezig.

Directie

Meester Wim is directeur en is op maandag en donderdag aanwezig en op afspraak.

Juf Marian is de intern begeleider en is op dinsdag aanwezig en op afspraak.

De school heeft 2 locatie leiders. Juf Claudine  (locatieleider onderbouw) werkt op woensdag en Juf Sabrina (locatieleider bovenbouw) werkt op maandag op kantoor.

Schoolgegevens:
Bs. De Nieuwe Van Dale: denieuwevandale@escaldascholen.nl
Kloosterstraat 30              4524 BL Sluis
tel: 0117-461712