Groepsindeling 2022/2023

GROEP 1/2 
Dit is de groep van juf Claudine en voorlopig van Lia. We zijn nog op zoek naar een nieuwe juf voor deze groe. Juf Claudine is er op dinsdag, donderdag en vrijdag en juf Lia op maandag en woensdag

GROEP 3/4
Op maandag, dinsdag is juf Naomi aanwezig. Zij loopt LIO-stage op onze school. Op woensdag, donderdag en vrijdag heeft meester Manuel de klas. Juf Lia geeft op dinsdag ondersteuning in deze groep.

GROEP 5/6

Juf Wendy is er op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Esther is er op woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 7/8
Juf  Jacqueline is er op maandag, donderdag en vrijdag. Dinsdag en woensdag staat juf Sabrina voor de groep.

Ondersteunend personeel
Onze intern begeleider, juf Francoise, is meerdere dagen in de week op onze school. Omdat zij meerdere scholen onder haar hoede heeft, wisselt dit.  Mocht u haar willen spreken, dan kunt u een afspraak met haar maken.

Juf Karin Fenijn, voor extra ondersteuning in de klassen, is op dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend aanwezig.

Directie

Meester Wim is directeur en is op maandag en donderdag aanwezig en op afspraak.

Juf Francoise is de intern begeleider en is op wisselende dagen aanwezig en op afspraak.

De school heeft 2 locatie leiders. Juf Claudine  (locatieleider onderbouw) werkt op woensdag en Juf Sabrina (locatieleider bovenbouw) werkt op maandag op kantoor.

Schoolgegevens:
Bs. De Nieuwe Van Dale: denieuwevandale@escaldascholen.nl
Kloosterstraat 30              4524 BL Sluis
tel: 0117-461712