Leerlingenraad

Instellen van een leerlingenraad per 1 oktober 2017

Na enkele jaren incidenteel een vertegenwoordiging uit de klassen te hebben gehad, is per 1 oktober 2017 er op school een leerlingenraad. Deze leerlingenraad komt een maal bijeen en heeft dan een bespreking met de directeur/veiligheidscoördinator. De bespreking is altijd de laatste woensdag van de maand.

Kiezen van de vertegenwoordigers.

De vertegenwoordigers van leerlingen in de klassen worden gekozen door de klasgenoten. Per klas is er vanaf groep 3  een vertegenwoordiger. De raad bestaat dus uit 6 leerlingen.

Agenda en voorbereiding

De agenda wordt uitgeschreven door de directeur. In de klas wordt de agenda besproken en het resultaat daarvan wordt besproken in de leerlingenraad.

Pesten vast agendapunt

Een van de vaste agendapunten is het pesten op school. De mening van de klas en de ervaringen van leerlingen van de klas worden meegegeven aan de vertegenwoordiger van de klas. Bijvoorbeeld wordt er gepest in de klas. Vinden jullie dat wij het goed aanpakken? Wat zouden we samen kunnen verbeteren?

Een ander vast agendapunt is wat ze zelf in kunnen brengen.

Kortom, hun mening over zaken is belangrijk en wordt serieus genomen. Een fijne school bouw je samen. En de betrokkenheid van leerlingen is daarbij een basisvoorwaarde.