Oudervereniging en MR

Medezeggenschapsraad:

De M.R. is vooral met papierwerk bezig. Meedenken, beredeneren en indien noodzakelijk meebeslissen.

De GMR bestaat uit een delegatie van een deel van de MR leden van alle Escaldascholen.
Mocht u organisatorische vragen hebben of interesse hebben om dit team te komen versterken, dan kunt u contact opnemen met meester Wim.
De M.R. vergadert zo’n 4 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.

Ouderraad:
De ouderraad heeft weer een heel andere functie, dan de M.R. Zij ondersteunen het team vooral met het organiseren en/of begeleiden van allerlei activiteiten. Zij zijn onze helpende handen. Denk maar aan het: sinterklaasfeest, kerstdiner, paaseiactie en barbecue.
De OR bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vergaderen met regelmaat. Daarnaast is er tussendoor overleg!

Ook hier geldt weer: hebt u vragen/opmerkingen, mail gerust, en wij kunnen helpende handen enorm goed gebruiken!