Lestijden

Onze schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 uur tot 14.30 uur.
Woensdag 8.30 uur tot 12.00 uur
Vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

Voor schooltijd/ ingaan school:
De kinderen van groep 3 mogen ’s morgens even hun meegebrachte spullen in de gang ophangen/neerleggen. De overige groepen blijven buiten op het plein en komen in de rij zodra de bel gaat.
Natuurlijk kunnen alle kinderen bij slecht weer gewoon binnen komen.
De kleuters mogen 15 minuten voor het ingaan van de school naar hun klas gebracht worden.

Tot en met de herfstvakantie mogen de ouders van groep 3 de kinderen nog binnen brengen.

Ouders zijn altijd van harte welkom in onze school. Zij mogen onze school binnen lopen om vragen te stellen, dingen met ons te bespreken of gewoon om het werk van hun kind te bekijken. Het liefst na schooltijd.

In het laatste geval kan dat natuurlijk altijd samen met het betreffende kind. De deur staat altijd voor u open!

Nog even dit: we zijn ontzettend blij dat kinderen graag naar school komen, maar een kwartier van tevoren aanwezig zijn, is ruim voldoende!