Team

Meester Wim is op maandag en donderdag of op afspraak aanwezig op school.

meester Wim, directeur

juf Claudine werkt op maandag en dinsdag in groep 1/2 en doet de taken van locatie leider op woensdag.

juf Claudine, groep 1/2 en locatieleider onderbouw

juf Lia geeft op maandag, dinsdag en woensdag ondersteuning in de groepen 3/4 en 5/6

juf Lia, groep 3 t/m 6

juf Wendy werkt op maandag, dinsdag en 1 keer per 2 weken op woensdag in groep 5/6

juf Wendy, groep 5/6

juf Esther werkt 1x per 2 weken op woensdag en donderdag en vrijdag in groep 5/6

juf Esther, groep 5/6

juf Sabrina werkt op dinsdag en woensdag in groep 7/8. De taken locatieleider bovenbouw doet ze op maandag.

juf Sabrina, groep 7/8 en locatie leider bovenbouw

juf Jacqueline werkt op maandag, donderdag en vrijdag in groep 7/8

juf Jacqueline groep 7/8

juf Karin is aanwezig op dinsdag- , woensdag- en donderdagochtend.

juf Karin, onderwijsassistent