Team

Meester Wim is op maandag en donderdag of op afspraak aanwezig op school.

meester Wim, directeur

Juf Marian is aanwezig op dinsdag of op afspraak.

juf Marian, intern begeleider groep 1 t/m 8

juf Claudine werkt op maandag en dinsdag in groep 1/2 en doet de taken van locatie leider op woensdag.

juf Claudine, groep 1/2 en locatieleider onderbouw

juf Rosemarie werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1/2.

juf Rosemarie, groep 1/2

juf Ingrid werkt op maandag en dinsdag in groep 3/4

juf Ingrid, groep 3/4

juf Lia geeft op maandag, dinsdag en woensdag ondersteuning in de groepen 3/4 en 5/6

juf Lia, groep 3 t/m 6

juf Iris werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3/4.

juf Iris, groep 3/4

juf Wendy werkt op maandag, dinsdag en 1 keer per 2 weken op woensdag in groep 5/6

juf Wendy, groep 5/6

juf Esther werkt 1x per 2 weken op woensdag en donderdag en vrijdag in groep 5/6

juf Esther, groep 5/6

juf Sabrina werkt op dinsdag en woensdag in groep 7/8. De taken locatieleider bovenbouw doet ze op maandag.

juf Sabrina, groep 7/8 en locatie leider bovenbouw

juf Jacqueline werkt op maandag, donderdag en vrijdag in groep 7/8

juf Jacqueline groep 7/8

juf Karin is aanwezig op dinsdag- , woensdag- en donderdagochtend.

juf Karin, onderwijsassistent