Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen

Met ingang van 1 augustus 2007 worden schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor de aansluiting tussen de school en de buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd). Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd.

Het bestuur van Escaldascholen heeft gekozen voor een makelaarsovereenkomst met de Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen (uitgezonderd de locaties Schoondijke en IJzendijke), dit betekent dat kinderopvang wordt geregeld in samenspraak met een betrouwbare bestaande kinderopvang organisatie.
De Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen organiseert de buitenschoolse opvang voor Escaldascholen op verschillende manieren.
Zoveel mogelijk op maat en afgestemd op de mogelijkheden van de basisschool, de vraag naar buitenschoolse opvang, de grootte van de kern en de mogelijkheden van huisvesting.
Van belang is dat de Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vaanderen de garantie van opvang biedt. Het kan voorkomen dat deze niet direct plaats kan vinden in de opvang van uw keuze maar er zal altijd een alternatief worden geboden.
De buitenschoolse opvang kan op de volgende manieren aangeboden worden:

  • Buitenschools opvangcentrum in de school
  • Buitenschools opvangcentrum zo dicht mogelijk bij de school, waarbij de kinderopvang organisatie verantwoordelijk is voor het vervoer van de kinderen van school naar de opvang en van de opvang naar school
  • Gastouderopvang, bij een gastouder thuis
  • Experimentele gastouderopvang aan school

Sinds 2007 zijn de kosten van de kinderopvang sterk verlaagd waardoor kinderopvang voor ouders betaalbaarder is geworden.
Omdat Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen een erkende kinderopvang organisatie is, wordt een groot deel van de kosten door de overheid vergoed. Iedere ouder die via deze weg buitenschoolse opvang afneemt kan gebruik maken van de tegemoetkoming van de overheid. Deze tegemoetkoming is inkomensafhankelijk en wordt via een toeslag van de belastingdienst aan de ouders uitbetaald.
Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen helpt u kosteloos bij de aanvraag van de tegemoetkoming en factureert, indien u dit wenst, alleen de netto kosten van de opvang.