BSO

Hoe is de opvang geregeld voor uw school:

BS De Nieuwe van Dale te Sluis: in de BSO de Heksenketel te Sluis

 

De buitenschoolse opvang is aanwezig wanneer de school gesloten is: voorschools-, naschools en tijdens vakantie- en studiedagen van de leerkrachten.

Voor vragen of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen 0115-612368 of info@kinderopvangzvl.nl

 

Bij de hierboven genoemde kinderdagopvang organisaties kunt u ook terecht voor vragen en/of vrijblijvende offertes.