Samen betrokken

Kinderen voorbereiden op de toekomst is geen eenvoudige en vanzelfsprekende ‘klus’. We weten nu niet hoe de maatschappij er over pakweg 15 jaar uitziet. Waar we in het verleden nog wel enig idee hadden, zien we nu een snel veranderende maatschappij. Om hierbij aan te sluiten als basisonderwijs is het belangrijk om voeling te houden met datgene wat speelt en leeft bij basisschoolleerlingen en hun ouders. Wat wordt er van ons gevraagd en kunnen wij dat bieden? Omdat we merken dat met name de technologische ontwikkelingen zeer snel gaan hebben we als school besloten om te werken met chromebooks in de groepen 5 tot en met 8. Kinderen leren op deze manier zeer zelfstandig, op eigen niveau de leerstof verwerken.

Het belangrijkste vind ik echter dat een kind zich geaccepteerd voelt en emotioneel evenwichtig is, dan kan hij/zij optimaal presteren. Dit is een uitdaging waar we elke dag met een enthousiast team mee aan de slag zijn.

We hopen dat dit ook zo wordt ervaren. School dient voor kinderen uitdagend en leuk te zijn, elke dag opnieuw!